Aanplant en onderhoud

Aanplant:

 • kies resitente rassen
  • voorbeelden van resistente witte rassen
  • voorbeelden van resistente blauwe rassen
 • bij voorkeur eind april planten (omwille van de vorstgevoelige jonge scheuten)
 • eventueel wortels terug snoeien tot ongeveer 15 cm (snellere wortelgroei)
 • bodem flink loswerken en onderaan het plantgat voldoende kompost of oud stalmest
 • plantgat vol gieten met water
 • als het water weggetrokken is planten en opnieuw gieten

Onderhoud:

 • ganse jaar bodem ofwel met kort gras ofwel met worteldoek bedekken
 • vroege voorjaar
  • bemesten
   • ofwel kompost inharken
   • ofwel oud stalmest inwerken
   • ofwel gedroogd koemest gebruiken en inharken
   • bij zandgrond: bazaltmeel, bentoniet en maerlkalk inwerken
  • sproeien met per 10 liter water: 100 gram spuitzwavel (Cosavet)  en 20 gram natriummetasilicaat pentahydraat (waterglas)
 • zomer
  • onkruid uittrekken
  • geregeld harken (verstoort kanaaltjes in bovenste deel van de bodem en dus het uitdrogen)
  • eventueel zomersnoei (wilde uitlopers volledig terugsnoeien, vruchtdragende takken trugsnoeien tot 3-4 bladeren voorbij de tros)
  • eventueel spuiten (na de bloei) met spuitzwavel of bordeause pap telkens het product van de bladeren is geregend op droge planten als de zon weg is
  • vanaf medio augustus wespenvallen hangen
 • herfst
  • suikergehalte meten
  • oogsten
 • na bladval of na 7 dagen vorstvrrij in maart
  • wintersnoei
  • sproeien met per 10 liter water: 100 gram spuitzwavel (Cosavet)  en 20 gram natriummetasilicaat pentahydraat (waterglas)