Aanplant en onderhoud

Aanplant:

 • kies resitente rassen
 • bij voorkeur eind april planten (omwille van de vorstgevoelige jonge scheuten)
 • eventueel wortels terug snoeien tot ongeveer 15 cm (snellere wortelgroei)
 • bodem flink loswerken en onderaan het platgat voldoende kompost of oud stalmest
 • plantgat vol gieten met water
 • als het water weggetrokken is planten en opnieuw gieten

Onderhoud:

 • ganse jaar bodem ofwel met kort gras ofwel met worteldoek bedekken
 • vroege voorjaar bemesten
  • ofwel kompost inharken
  • ofwel oud stalmest inwerken
  • ofwel gedroogd koemest gebruiken en inharken
  • bij zandgrond: bazaltmeel, bentoniet en maerlkalk inwerken
 • zomer
  • onkruid uittrekken
  • geregeld harken (verstoort kanaaltjes in bovenste deel van de bodem en dus het uitdrogen)
  • eventueel zomersnoei (wilde uitlopers volledig terugsnoeien, vruchtdragende takken trugsnoeien tot 3-4 bladeren voorbij de tros)
  • eventueel spuiten (na de bloei) met spuitzwavel of bordeause pap telkens het product van de bladeren is geregend op droge planten als de zon weg is
  • wij bespuiten met per 10 liter water: 100 gram spuitzwavel (Cosavet)  en 20 gram natriummetasilicaat pentahydraat (waterglas)
  • vanaf medio augustus wespenvallen hangen
 • herfst
  • suikergehalte meten
  • oogsten
 • na bladval
  • wintersnoei