Methanol

Artikelinfo

Webpagina op Webupdate Infofiche
06/09/2016 01/07/2020  
In België moet over geproduceerde ethylalcohol accijns betaald worden.
De vergunning hiertoe wordt niet verstrekt aan particulieren.

Inhoud

Methanol CH3OH met kookpunt 65°C is de eenvoudigste alcohol, is giftig en veroorzaakt op termijn blindheid en allerhande neurologische stoornissen van duizeligheid tot depressie, een hoge dosis (ongev. 25 g voor een volwassene) kan tot de dood leiden. Het vlampunt (temperatuur waarop er nog voldoende damp gevormd wordt om te branden) is 11°C.
Een methanol-luchtmengsel is explosief bij een alcoholgehalte tussen de 6 en 36 vol%!

Methanol ontstaat bij de vergisting van 5-waardige suikers (pentose) deze suikers ontstaan door enzymen die gistcellen afscheiden om hemicellulose (bouwsteen van celwanden van vruchten) af te breken.

Als je vertrekt van suiker of granen zijn er enkel 6-waardige suikers en die vergisten enkel tot ethanol CH3CH2OH met kookpunt 78°C, de alcohol die we wensen.

Als je vertrekt van vruchten, zeker vruchten met hoog pectinegehalte (pruimen: zeker als ze half gedroogd zijn, vers is in orde) en je zou dit destilleren (wat verboden is in België), is het risico wat groter om iets hogere concentraties methanol in het destillaat te krijgen (vandaar de ongevallen met zelf gestookte Slivovitz (uit pruimen) in de Balkan, alhoewel het dikwijls een cyanidevergiftiging is door gebroken pitten zodat de cyanide, die er van nature inzit, kan vrijkomen). Commerciële witte wijn bevat ongeveer 100 mg methanol per liter wijn, rode wijn ongeveer 50 mg/ l. De wettelijk toegestane maximum concentratie bedraagt 300 mg/l.

Beide alcoholen scheiden door destillatie ligt moeilijk daar ze perfect in elkaar oplossen en daar het kookpunt erg dicht bij elkaar ligt, technisch kan dit wel door het gebruik van een lange kolom zodat in deze kolom de temperatuur tussen onder- en bovenzijde sterk verschilt (zulk een constructie is voor de amateur onbetaalbaar en onhandelbaar).
Een bijlomen probleem is dat ethanol en methanol met een aantal dezelfde acetaten en azeotroop vormt woordoor de scheding nog moeilijker is als deze stoffen voorkomen. Zie ook onze pagina over fasen.
Scheiding (dit blijft gedeeltelijk en mits nauwkeurig werken (ver) onder de gevarendrempel) kan door bij de destillatie een voldoende grote voorloop (± 5 % voor vruchtenwijn met laag pectine gehalte tot 30% voor vruchtenwijn met een hoog pectinegehalte) te nemen daar hierin, als er methanol aanwezig zou zijn, het meeste methanol voorkomt.