Bier en de wet

Volgens de wet van 7 januari 1998, Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken verschenen in het staatsblad op 4 februari 1998 in hoofdstuk 2 artikel 7: “Vrijstelling van accijns en bijzondere accijns wordt verleend voor bier dat door een particulier is geproduceerd en dat door de producent, de leden van zijn gezin of zijn gasten wordt verbruikt, mits er geen verkoop plaatsvindt. De Koning bepaalt de wijze van controle op de toepassing van deze vrijstelling. Hij kan deze bevoegdheid aan de Minister van Financiën overdragen.”


Gemaakt op: 1/09/2016 / Update: 30/10/2017